Ugrás a fő tartalomra

Nagyon örülünk a vállalatunk iránti érdeklődésének. Az adatvédelem különösen nagy prioritást élvez a vezetőség számára. A Tarifgigant.at internetes oldalainak használata személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Ha azonban az érintett személy a vállalkozásunk által a weboldalunkon keresztül nyújtott speciális szolgáltatásokat kívánja igénybe venni, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs jogalapja az ilyen feldolgozásnak, akkor általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma feldolgozása mindig összhangban van a Tarfigigant.at-ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályokkal. Vállalkozásunk ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Az érintettek ezen túlmenően az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást kapnak jogaikról.

A Tarifgigant.at mint adatkezelő számos technikai és szervezési intézkedést hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Az internetalapú adatátvitel azonban biztonsági résekkel járhat, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatait más módon, például telefonon is továbbítsa nekünk.

1. fogalommeghatározások

A Tarifgigant.at adatvédelmi nyilatkozata az európai irányelv és rendelet által az általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) kiadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk előre megmagyarázni a használt kifejezéseket.

Ebben az adatvédelmi szabályzatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

(a) személyes adatok

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.

(b) érintett személy

Az érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.

c) Feldolgozás

Az adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, így például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, iktatás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

(d) a feldolgozás korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy korlátozzák azok jövőbeli feldolgozását.

e) Profilalkotás

A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely olyan formája, amely az ilyen személyes adatok felhasználásából áll, hogy egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontokat értékeljen, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy tartózkodási helyének változásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

f) Álnévtelenítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem rendelhetők azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

(g) adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős személy

Az adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy annak kijelölésére vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós vagy a tagállami jog írhatja elő.

(h) Feldolgozók

Adatfeldolgozó: olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

i) Címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akivel személyes adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy a tagállami jog szerinti konkrét vizsgálati feladat keretében személyes adatokat kaphatnak.

j) Harmadik

Harmadik fél: az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól és az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett a személyes adatok kezelésére felhatalmazott személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv.

k) Hozzájárulás

Hozzájárulásnak minősül az érintett akaratának önkéntes, konkrét és tájékozott kinyilvánítása nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő aktus formájában, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2. az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és egyéb adatvédelmi jellegű rendelkezések értelmében a felelős személy:

Sascha Hunt

Moselstr. 24

71679 Asperg

Németország

Tel.: +4915703368199 (személyes konzultáció nélkül!)

E-mail: hello@tarifgigant.at

Weboldal: Tarifgigant.at

3. sütik

A Tarifgigant.at internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző tárol a számítógépes rendszerben.

Számos weboldal és szerver használ sütiket. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amellyel az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott weboldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett személy egyéni böngészőjét más, más sütiket tartalmazó internetes böngészőktől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító segítségével.

A sütik használatával a Tarifgigant.at olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szempontjából optimalizálhatók. Mint már említettük, a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. Például egy cookie-kat használó weboldal felhasználójának nem kell minden egyes alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt, újra megadnia a hozzáférési adatait, mivel ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt cookie végzi el. Egy másik példa erre az online áruházban a bevásárlókosár sütije. Az online áruház egy cookie segítségével megjegyzi azokat a tételeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalunk általi beállítását, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. Továbbá a már beállított sütik bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével. Ez minden elterjedt internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a sütik beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

4. általános adatok és információk gyűjtése

A Tarifgigant.at honlapja egy sor általános adatot és információt gyűjt minden alkalommal, amikor egy érintett vagy automatizált rendszer meghívja a honlapot. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. A következő adatok gyűjthetők: (1) a használt böngésző típusai és verziói, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, amelyről a hozzáférési rendszer a weboldalunkra lép (ún. referrer), (4) a weboldalunkon a hozzáférési rendszeren keresztül a weboldalon keresztül elért al-weboldalak, (5) a weboldalra való belépés dátuma és időpontja, (6) az internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az informatikai rendszereinket ért támadások esetén a veszély elhárítását szolgálják.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a Tarifgigant.at nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát megfelelően tudjuk szolgáltatni, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket, (3) biztosítsuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú működőképességét, és (4) a bűnüldöző hatóságoknak a bűnüldözéshez szükséges információkat szolgáltassuk kibertámadás esetén. Ezért a Tarifgigant.at egyrészt anonim módon gyűjtött adatokat és információkat elemez, másrészt azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, hogy végül optimális szintű védelmet tudjunk biztosítani az általunk feldolgozott személyes adatok számára. A szervernaplófájlok anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tárolják.

5. feliratkozás a weboldalon található bloghoz fűzött megjegyzésekre

A Tarifgigant.at blogban megjelent hozzászólások általában harmadik fél számára is elérhetőek. Lehetőség van különösen arra, hogy egy kommentelő feliratkozzon az egy adott blogbejegyzéshez fűzött hozzászólását követő hozzászólásokra.

Ha az érintett a megjegyzésekre való feliratkozás lehetőségét választja, az adatkezelő automatikus visszaigazoló e-mailt küld, hogy a kettős opt-in eljárás segítségével ellenőrizze, hogy a megadott e-mail cím birtokosa valóban választotta-e ezt a lehetőséget. A megjegyzésekre való feliratkozás bármikor megszüntethető.

6. személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ha az európai irányelv és rendelet vagy más, az adatkezelőre vonatkozó törvényi vagy rendeleti szabályozás előírja.

Ha a tárolás célja megszűnik, vagy ha az európai irányelv és rendelet vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen zárolják vagy törlik.

7. az érintett jogai

a) A megerősítéshez való jog

Az európai irányelv és a rendelet által biztosított minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett személy élni kíván ezzel a jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

b) A tájékoztatáshoz való jog

A személyes adatok kezelésével érintett bármely személynek joga van ahhoz, hogy az európai irányelv és rendelet alapján bármikor és ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokról, valamint az adatok másolatát. Az európai irányelv és rendelet továbbá biztosítja az érintettek számára a következő információkhoz való hozzáférést:

 • az adatkezelés céljai
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái
 • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek esetében
 • ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
 • a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelő általi adatkezelés korlátozásához való jog vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog fennállása
 • a felügyeleti hatósághoz való jogorvoslati jog megléte
 • ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik: Minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről
 • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése szerinti automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, és - legalább ezekben az esetekben - érdemi tájékoztatást az érintett logikájáról, valamint az ilyen adatkezelés hatályáról és tervezett hatásairól az érintettre nézve.

Az érintettnek joga van továbbá ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, az érintettnek joga van ahhoz is, hogy tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

Ha az érintett személy élni kíván a hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

c) A helyesbítéshez való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai irányelv és rendelet által biztosított joggal arra, hogy késedelem nélkül helyesbíttesse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, akár kiegészítő nyilatkozat útján is, figyelembe véve az adatkezelés célját.

Ha az érintett személy élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

d) Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

A személyes adatok feldolgozásával érintett személyeknek az európai irányelv és a rendelet által biztosított joguk van arra, hogy az adatkezelőtől késedelem nélkül kérjék a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben az alábbi indokok egyike fennáll, és amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

 • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy más módon dolgozták fel, amelyhez már nem szükségesek.
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • A személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt.
 • A személyes adatok törlése az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 • A személyes adatok gyűjtésére a DS-GVO 8. cikkének (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban került sor.

Ha a fent említett okok valamelyike fennáll, és az érintett a Tarifgigant.at által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Tarifgigant.at alkalmazottja haladéktalanul intézkedik a törlés végrehajtásáról.

Ha a személyes adatokat a Tarifgigant.at nyilvánosságra hozta, és vállalatunk, mint felelős fél a DS-GVO 17. cikkének (1) bekezdése alapján köteles törölni a személyes adatokat, a Tarifgigant.at a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerű intézkedéseket hajt végre, beleértve a technikai intézkedéseket is, annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott személyes adatokat kezelő egyéb adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte az említett egyéb adatkezelőktől a személyes adatokra mutató valamennyi link, illetve azok másolatának vagy másolatának törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges. A Tarifgigant.at alkalmazottja egyedi esetekben intézkedik a szükséges intézkedésekről.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett bármely személynek joga van az európai irányelv és a rendelet által biztosított joggal arra, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • A személyes adatok pontosságát az érintett egy olyan időtartamig vitatja, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem egyértelmű, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha a fent említett feltételek valamelyike teljesül, és az érintett személy az általunk tárolt személyes adatok korlátozását kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Tarifgigant.at alkalmazottja intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

A személyes adatok kezelésével érintett bármely személynek joga van ahhoz, hogy az európai irányelv és a rendelet által biztosított jogával élve, a rá vonatkozó, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során szükséges.

Ezen túlmenően az érintettnek a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során joga van ahhoz, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan más személyek jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet egy alkalmazottal.

g) Tiltakozási jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személyt megillet az európai irányelv és rendelet által biztosított azon jog, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatoknak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

A Tarifgigant.at a tiltakozás esetén nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Ha a Tarifgigant.at személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából kezel, az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok ilyen célú kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelés ellen, a Tarifgigant.at a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat ilyen célokra.

Ezen túlmenően az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok Tarifgigant.at által tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy az adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célból történő feldolgozása ellen, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett személy közvetlenül kapcsolatba léphet a Tarifgigant.at bármely alkalmazottjával vagy más alkalmazottjával. Az érintett a 2002/58/EK irányelvtől eltérően az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eljárásokkal is gyakorolhatja tiltakozási jogát.

h) Automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van ahhoz, hogy az európai irányelv és a rendelet által biztosított joga legyen ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti. amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, kivéve, ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) azt az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog engedélyezi, és ez a jog megfelelő intézkedéseket ír elő az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásával történik, a Tarifgigant.at megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, amelyek magukban foglalják legalább az érintettnek az adatkezelő részéről történő részvételéhez, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jogát.

Ha az érintett személy gyakorolni kívánja az automatizált döntésekkel kapcsolatos jogait, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

i) A hozzájárulás visszavonásához való jog az adatvédelmi törvény értelmében

Az európai irányelv és rendelet által biztosított bármely, a személyes adatok feldolgozásával érintett személynek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

8. az affilinet használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő az affilinet cég összetevőit integrálta ezen a weboldalon. Az Affilinet egy német affiliate hálózat, amely affiliate marketinget kínál.

Az affiliate marketing egy olyan, az interneten támogatott terjesztési forma, amely lehetővé teszi az internetes oldalak kereskedelmi üzemeltetői, az úgynevezett kereskedők vagy hirdetők számára, hogy harmadik felek, azaz terjesztési partnerek (más néven affiliate-ek vagy kiadók) internetes oldalain reklámot jelenítsenek meg, amelyet általában kattintási vagy értékesítési jutalékkal díjaznak. A kereskedő a partnerhálózaton keresztül biztosít egy reklámhordozót, azaz egy hirdetési bannert vagy más megfelelő internetes hirdetési eszközt, amelyet a partner ezt követően saját internetes oldalaira integrál, vagy más csatornákon, például kulcsszavas hirdetéseken vagy e-mail marketingen keresztül hirdet.

Az Affilinet üzemeltetője az affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Németország.

Az Affilinet cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. Az Affilinet nyomkövető sütije nem tárol személyes adatokat. Csak az affiliate, azaz a potenciális ügyfelet ajánló partner azonosító száma, valamint a weboldal látogatójának rendelési száma és a rákattintott reklámanyag kerül tárolásra. Ezen adatok tárolásának célja a kereskedő és a partner közötti jutalékfizetések feldolgozása, amelyeket a partnerhálózaton, azaz az Affilineten keresztül bonyolítanak le.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Affilinet cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül az Affilinet által már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével.

Az Affilinet vonatkozó adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz lekérdezhető.

9. a Facebook használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő a Facebook vállalat elemeit integrálta ezen a weboldalon. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten működtetett közösségi találkozóhely, olyan online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a virtuális térben kommunikáljanak és kölcsönhatásba lépjenek egymással. A közösségi hálózat szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjének platformjaként, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalati vonatkozású információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára többek között a privát profilok létrehozását, a fényképek feltöltését és a barátkéréseken keresztül történő kapcsolatépítést.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok kezelője, amennyiben az érintett az USA-n vagy Kanadán kívül él, a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala kerül meghívásra, amelyre egy Facebook-összetevőt (Facebook plug-in) integráltak, az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője az adott Facebook-összetevőtől automatikusan arra kényszerül, hogy letöltse a Facebookról a megfelelő Facebook-összetevőt. Az összes Facebook-bővítmény teljes áttekintése megtalálható a következő címen https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE előhívható. E technikai eljárás keretében a Facebook információt kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookba, a Facebook minden egyes alkalommal, amikor az érintett a weboldalunkat meglátogatja, és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezeket az információkat a Facebook-összetevő gyűjti össze, és a Facebook hozzárendeli az érintett Facebook-fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkra integrált Facebook gombok egyikét, például a "Tetszik" gombot, vagy ha az érintett hozzászólást tesz, a Facebook ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook mindig kap információt a Facebook komponensen keresztül arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meghívásával egyidejűleg bejelentkezett a Facebookra; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ továbbításra kerüljön a Facebook felé, akkor megakadályozhatja az információtovábbítást azzal, hogy a weboldalunk elérése előtt kijelentkezik a Facebook-fiókjából.

A Facebook által közzétett adatkezelési szabályzat, amely a következő címen érhető el https://de-de.facebook.com/about/privacy/ tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Azt is elmagyarázza, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintettek magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatok Facebooknak történő továbbításának megakadályozását. Az ilyen alkalmazásokat az érintett használhatja az adatok Facebook felé történő továbbításának megakadályozására.

10. az Amazon partnerprogram funkcióinak használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az Amazon partnerprogram résztvevőjeként az adatkezelő Amazon-összetevőket integrált ezen a weboldalon. Az Amazon komponenseket az Amazon azzal a céllal tervezte, hogy hirdetéseken keresztül az Amazon csoport különböző weboldalaira, különösen az Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it és Amazon.es weboldalakra irányítsa a vásárlókat. BuyVIP.com jutalékfizetés ellenében. Az adatkezelő reklámbevételeket generálhat az Amazon-összetevők használata révén.

Ezen Amazon-összetevők üzemeltetője az Amazon EU S.à.r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Az Amazon cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal egyes oldalainak minden egyes meghívásával, amelyeken egy Amazon-összetevőt integráltak, az érintett informatikai rendszerének internetes böngészőjét az adott Amazon-összetevő automatikusan arra készteti, hogy adatokat továbbítson az Amazon számára az online reklámozás és a jutalékok elszámolása céljából. E technikai folyamat részeként az Amazon olyan személyes adatokról szerez tudomást, amelyeket az Amazon az Amazonhoz beérkezett megrendelések eredetének nyomon követésére, majd a jutalékok elszámolásának lehetővé tételére használ. Az Amazon többek között nyomon tudja követni, hogy az érintett személy rákattintott-e a weboldalunkon található affiliate linkre.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Amazon cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül az Amazon által már beállított sütik bármikor törölhetők az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

További információk és az Amazon vonatkozó adatvédelmi irányelvei a következő weboldalon találhatók https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401 lekérdezhető.

11. a Google AdSense használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő integrálta a Google AdSense-t erre a weboldalra. A Google AdSense egy olyan online szolgáltatás, amely lehetővé teszi hirdetések elhelyezését harmadik fél webhelyein. A Google AdSense egy algoritmuson alapul, amely a harmadik fél webhelyein megjelenő hirdetéseket az adott harmadik fél webhely tartalmának megfelelően választja ki. A Google AdSense lehetővé teszi az internetfelhasználók érdeklődéshez kötött célzását, amely egyéni felhasználói profilok létrehozásával valósul meg.

A Google AdSense komponens üzemeltetője az Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdSense komponens célja a hirdetések integrálása a weboldalunkon. A Google-AdSense cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. A cookie beállításával az Alphabet Inc. számára lehetővé válik a weboldalunk használatának elemzése. Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala kerül meghívásra, amelyre egy Google AdSense komponenst integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetböngésző az adott Google AdSense komponens által automatikusan adatokat továbbít az Alphabet Inc. részére az online reklámozás és a jutalékok kiszámlázása céljából. E technikai eljárás során az Alphabet Inc. olyan személyes adatokhoz jut, mint például az érintett IP-címe, amelyeket az Alphabet Inc. többek között a látogatók és a kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékok elszámolásának lehetővé tételére használ fel.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Alphabet Inc. cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül az Alphabet Inc. által már beállított cookie-kat bármikor törölni lehet az internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

A Google AdSense úgynevezett nyomkövető pixeleket is használ. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafika, amely a weboldalakba ágyazva lehetővé teszi a naplófájlok rögzítését és a naplófájlok elemzését, amivel statisztikai kiértékelés végezhető. A beágyazott nyomkövető pixel alapján az Alphabet Inc. láthatja, hogy egy érintett megnyitott-e egy weboldalt, és ha igen, mikor, és mely linkekre kattintott az érintett. A nyomkövető pixeleket többek között arra használják, hogy kiértékeljék a weboldal látogatóinak forgalmát.

A Google AdSense-en keresztül a személyes adatok és információk, amelyek az IP-címet is tartalmazzák, és amelyek a megjelenített hirdetések gyűjtéséhez és számlázásához szükségesek, az Amerikai Egyesült Államokban található Alphabet Inc. részére kerülnek továbbításra. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tárolják és dolgozzák fel. Az Alphabet Inc. a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik felekkel is megoszthatja.

A Google-AdSense elérhető ezen a linken https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ részletesebben kifejtve.

12. adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics használatáról és alkalmazásáról (anonimizálási funkcióval)

Az adatkezelő integrálta a Google Analytics komponenst (anonimizálási funkcióval) erre a weboldalra. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összeállítása és értékelése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy az érintett milyen weboldalról (ún. referrerek) lépett be egy weboldalra, a weboldal mely aloldalait látogatta meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig nézett meg egy aloldalt. A webelemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes reklámok költségeinek és hasznának elemzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő a "_gat._anonymizeIp" kiegészítést használja a Google Analytics segítségével történő webes elemzéshez. Ezzel a kiegészítéssel az érintett internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha az internetes oldalainkra az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államból lépnek be.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk látogatóinak elemzése. A Google a kapott adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy értékelje weboldalunk használatát, online jelentéseket állítson össze számunkra, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, és egyéb, a weboldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. A cookie beállításával a Google számára lehetővé válik a weboldalunk használatának elemzése. Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala meghívásra kerül, amelyre egy Google Analytics komponenst integráltak, az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője az adott Google Analytics komponens által automatikusan adatokat továbbít a Google-nak az online elemzés céljából. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google személyes adatokról, például az érintett IP-címéről szerez tudomást, amelyet a Google többek között a látogatók és a kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékszámítások lehetővé tételére használ.

A cookie-k segítségével személyes adatok, például a hozzáférés ideje, a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az érintett által a weboldalunkon tett látogatások gyakorisága tárolásra kerül. Minden alkalommal, amikor az érintett meglátogatja weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét is, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbíthatja ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezen túlmenően a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Továbbá az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google Analytics által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtése ellen, valamint ezen adatok Google általi feldolgozása ellen, és megakadályozza az ilyen feldolgozást. Ebből a célból az érintettnek telepítenie kell egy böngésző-kiegészítőt a következő linkre kattintva https://tools.google.com/dlpage/gaoptout letöltés és telepítés. Ez a böngésző-kiegészítő JavaScript segítségével közli a Google Analytics-szel, hogy a webhelyek látogatására vonatkozó adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analyticsnek. A böngésző-kiegészítő telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző-kiegészítőt a Google Analytics deaktiválásához. Ha a böngésző-kiegészítőt az érintett vagy egy általa irányított más személy eltávolítja vagy kikapcsolja, lehetőség van a böngésző-kiegészítő újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi irányelvei a következő címen találhatók https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és alatta http://www.google.com/analytics/terms/de.html lekérdezhető. A Google Analytics ezen a linken érhető el https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ részletesebben kifejtve.

13. adatvédelmi irányelvek a Jetpack for WordPress használatáról és alkalmazásáról

A vezérlő integrálta a Jetpacket erre a weboldalra. A Jetpack egy WordPress bővítmény, amely további funkciókat kínál a WordPressre épített webhely üzemeltetője számára. A Jetpack többek között lehetővé teszi, hogy a weboldal üzemeltetője áttekintést kapjon a weboldal látogatóiról. A kapcsolódó bejegyzések és publikációk megjelenítésével vagy az oldalon található tartalmak megosztásának lehetőségével a látogatók száma is növelhető. Emellett a Jetpackbe biztonsági funkciókat is integráltak, így a Jetpacket használó weboldal jobban védett a nyers erővel végrehajtott támadásokkal szemben. A Jetpack optimalizálja és felgyorsítja a weboldalra integrált képek betöltését is.

A WordPress Jetpack bővítményének üzemeltetője az Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Az üzemeltető cég a Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, nyomkövető technológiáját használja.

A Jetpack cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala kerül meghívásra, amelyre Jetpack komponenst integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetböngésző automatikusan elindul az adott Jetpack komponens által, hogy adatokat továbbítson az Automatticnak elemzési célokra. Ennek a technikai eljárásnak a részeként az Automattic olyan adatokról szerez tudomást, amelyeket a későbbiekben a weboldal látogatásainak áttekintésére használnak fel. Az így kapott adatokat az adatkezelő weboldalára belépő érintett viselkedésének elemzésére használják, és a weboldal optimalizálása céljából értékelik. A Jetpack komponensen keresztül gyűjtött adatok az érintett előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül nem használhatók fel az érintett személy azonosítására. Az adatok szintén a Quantcast tudomására jutnak. A Quantcast az adatokat ugyanarra a célra használja fel, mint az Automattic.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Automattic/Quantcast cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül az Automattic által már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintettnek továbbá lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Jetpack cookie által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtése ellen, illetve megakadályozza azok Automattic/Quantcast általi feldolgozását. Ehhez az érintettnek az opt-out gombra kell kattintania a következő link alatt található opt-out gombra https://www.quantcast.com/opt-out/ amely egy opt-out cookie-t állít be. A tiltakozással beállított opt-out cookie-t az érintett által használt informatikai rendszer tárolja. Ha az érintett rendszerében lévő cookie-kat a tiltakozást követően törlik, az érintettnek újra fel kell hívnia a linket, és új opt-out cookie-t kell beállítania.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő internetes oldalai az érintett számára már nem teljes mértékben használhatóak.

Az Automattic vonatkozó adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el https://automattic.com/privacy/ rendelkezésre áll. A Quantcast vonatkozó adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el https://www.quantcast.com/privacy/ rendelkezésre áll.

14. a YouTube használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A vezérlő integrált YouTube-összetevőket ezen a weboldalon. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videók közzétevőinek, hogy ingyenesen tegyenek közzé videoklipeket, és más felhasználóknak, hogy azokat megtekintsék, értékeljék és kommentálják, szintén ingyenesen. A YouTube minden típusú videó közzétételét lehetővé teszi, ezért az internetes portálon keresztül teljes film- és televíziós műsorok, de zenei videók, trailerek vagy a felhasználók által készített videók is elérhetők.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Minden egyes alkalommal, amikor az adatkezelő által üzemeltetett weboldal valamelyik olyan oldala kerül meghívásra, amelyre egy YouTube-összetevőt (YouTube-videót) integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetes böngészőt az adott YouTube-összetevő automatikusan arra készteti, hogy letöltse a YouTube-ról a megfelelő YouTube-összetevő ábrázolását. A YouTube-ról további információk a következő címen találhatók https://www.youtube.com/yt/about/de/ előhívható. Ennek a technikai eljárásnak a részeként a YouTube és a Google információt kap arról, hogy az érintett személy a weboldalunk melyik aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube felismeri, hogy az érintett a YouTube-videót tartalmazó aloldal meglátogatásakor weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti, és az érintett megfelelő YouTube-fiókjához rendeli.

A YouTube és a Google a YouTube komponensen keresztül mindig kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett a YouTube-ra bejelentkezik a weboldalunk meghívásával egyidejűleg; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e egy YouTube-videóra vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ továbbításra kerüljön a YouTube-nak és a Google-nak, akkor megakadályozhatja az információtovábbítást azzal, hogy kijelentkezik a YouTube-fiókjából, mielőtt belépne a weboldalunkra.

A YouTube által közzétett adatvédelmi szabályzat, amely a következő címen érhető el https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ tájékoztatást nyújt a személyes adatoknak a YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

15. a Zanox használatára és alkalmazására vonatkozó adatvédelmi irányelvek

A vezérlő a Zanox összetevőit integrálta ezen a weboldalon. A Zanox egy német affiliate hálózat, amely affiliate marketinget kínál. Az affiliate marketing az interneten támogatott terjesztési forma, amely lehetővé teszi a weboldalak kereskedelmi üzemeltetői, az úgynevezett kereskedők vagy hirdetők számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyeket általában kattintási vagy eladási jutalékkal díjaznak, harmadik felek weboldalain, azaz a terjesztési partnerek weboldalain, amelyeket affiliate-nek vagy kiadóknak is neveznek. A kereskedő a partnerhálózaton keresztül biztosít egy reklámhordozót, azaz egy hirdetési bannert vagy más alkalmas internetes hirdetési eszközt, amelyet a partner ezt követően saját internetes oldalaira integrál, vagy más csatornákon, például kulcsszavas hirdetéseken vagy e-mail marketingen keresztül hirdet.

A Zanox üzemeltetője a ZANOX AG, Stralauer Allee 2, 10245 Berlin, Németország.

Az Affilinet cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. Hogy mik azok a sütik, azt fentebb már elmagyaráztuk. Az Affilinet nyomkövető sütije nem tárol személyes adatokat. Csak az affiliate, azaz a potenciális ügyfelet ajánló partner azonosító száma, valamint a weboldal látogatójának rendelési száma és a rákattintott reklámanyag kerül tárolásra. Ezen adatok tárolásának célja a kereskedő és a partner közötti jutalékfizetések feldolgozása, amelyeket a partnerhálózaton, azaz az Affilineten keresztül bonyolítanak le.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fent leírtak szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Affilinet cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül az Affilinet által már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével.

A Zanox alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a következő címen találhatók meg http://www.zanox.com/de/ueber-zanox/datenschutz/ lekérdezhető.

16.sütik és jelentések a hozzáférési adatokról

A müncheni VG Wort "munkamenet-sütiket" használunk a szövegekhez való hozzáférés mérésére, a másolás valószínűségének rögzítése érdekében. A munkamenet-sütik olyan kis információegységek, amelyeket a szolgáltató a látogató számítógépének RAM-jában tárol. Egy véletlenszerűen generált egyedi azonosító szám, az úgynevezett munkamenet-azonosító tárolódik a munkamenet-sütikben. Ezen kívül a süti tartalmaz információt az eredetéről és a tárolási időszakról. A munkamenet-sütik más adatot nem tárolhatnak. Ezeket a méréseket a Kantar Germany GmbH a skálázható központi mérési módszer (SZM) szerint végzi. Segítségükkel meghatározható az egyes szövegek másolási valószínűsége a szerzők és kiadók jogi követeléseinek díjazása céljából. Sütik segítségével nem gyűjtünk személyes adatokat.

Számos oldalunk rendelkezik JavaScript-hívásokkal, amelyeken keresztül jelentjük a Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) eléréseit. Így lehetővé tesszük szerzőink számára, hogy részt vegyenek a VG Wort terjesztésében, amely az UrhG 53. §-ának megfelelően biztosítja a szerzői joggal védett művek felhasználásáért járó törvényes díjazást.

Lehetőség van arra is, hogy ajánlatainkat sütik nélkül is használhassa. A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a sütiket. Ön azonban kikapcsolhatja a sütik tárolását, vagy beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesítse Önt, amint sütiket küldünk.

17. Adatvédelmi politika a skálázható központosított mérési eljárás használatára vonatkozóan

Weboldalunk és mobil weboldalunk a "Skálázható központi mérési módszert" használja. (SZM) módszerét használja a Kantar Germany GmbH a szövegek másolási valószínűségének meghatározására szolgáló statisztikai paraméterek meghatározásához.

A folyamat során anonim mérési értékeket gyűjtenek. A hozzáférések számának mérése alternatívaként egy munkamenet-sütit vagy egy, az Ön böngészője által automatikusan továbbított különböző információkból létrehozott aláírást használ a számítógépes rendszerek felismerésére. Az IP-címeket csak anonimizált formában dolgozzuk fel.

Az eljárást az adatvédelem kellő figyelembevételével dolgozták ki. Az eljárás egyetlen célja az egyes szövegek másolási valószínűségének meghatározása.

Az egyes felhasználók semmilyen körülmények között nincsenek azonosítva. Az Ön személyazonossága mindig védett marad. A rendszeren keresztül nem kap semmilyen reklámot.

18. Az adatkezelés jogalapja

A DS-GVO 6. cikkének I. lit. a) pontja jogalapként szolgál vállalatunk számára az olyan feldolgozási műveletekhez, amelyek során hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például az áruk szállításához vagy más szolgáltatás nyújtásához vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, a feldolgozás a GDPR 6. cikk I. lit. b. cikkén alapul. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődések esetében. Ha vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely miatt a személyes adatok feldolgozása szükségessé válik, például az adózási kötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás a DS-GVO 6. cikk I. lit. c. cikkén alapul. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ilyen eset lenne például, ha egy látogató megsérülne a telephelyünkön, és ennek következtében nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat kellene továbbítani egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben az adatkezelés a DS-GVO 6. cikk I. d) pontján alapulna.
A feldolgozási műveletek végső soron a DS-GVO 6. cikkének I. f) pontján alapulhatnak. Azok az adatkezelési műveletek, amelyek nem tartoznak a fent említett jogalapok egyikének hatálya alá sem, ezen a jogalapon alapulnak, ha az adatkezelés cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen azért engedélyezettek számunkra, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR (47) preambulumbekezdésének 2. mondata).

19. az adatkezelő vagy egy harmadik fél által folytatott adatkezeléshez fűződő jogos érdekek

Ha a személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6. cikk I. f) pontján alapul, jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk végzése valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jólétének érdekében.

20. a személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Az időtartam lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, ha azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez.

21. a személyes adatok megadására vonatkozó jogi vagy szerződéses követelmények; a szerződés megkötésének szükségessége; az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; a személyes adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadása részben törvényi előírás (pl. adózási előírások), vagy szerződéses előírásokból (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet.
Előfordulhat, hogy egy szerződés megkötéséhez szükséges, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, ha vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettel a szerződést nem lehetne megkötni.
Mielőtt az érintett megadja személyes adatait, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie valamelyik alkalmazottunkkal. Munkatársunk eseti alapon tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatok megadása törvény vagy szerződés alapján kötelező vagy a szerződés megkötéséhez szükséges, hogy a személyes adatok megadása kötelező-e, és hogy a személyes adatok megadásának elmaradása milyen következményekkel járna.

22. automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot az adatvédelmi nyilatkozat generátor hozta létre a Dortmund külső adatvédelmi tisztviselő az RC GmbH-val együttműködve, a Használt notebookok újrahasznosított és a Fájlmegosztó ügyvédek a WBS-LAW által létrehozott.